logo
blank

15.07.2008
Sitemiz yayınına başladı. Artık işlevsel arayüzü, estetik görünümü ve doyurucu bilgisi ile karşınızda...
 

 
© RBLECTURER EĞİTİM 
Dış Ticaret Finansmanı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI

İÇERİK

 • TRANSİT TİCARET VE BU KAPSAMDA KULLANDIRILAN KREDİLER
 • NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİLER
 • İŞTİRA VE İSKONTO KREDİLERİ
 • POLİÇELER
 • POLİÇELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE POLİÇELERİN TANITIMI
 • AVAL KABUL KREDİSİ
 • POLİÇENİN İSKONTOSU VE TEMİNATA ALINMASI
 • İHRACAT VESAİKİ ÜZERİNDEN AVANS KTEDİSİ VE İHRACAT VESAİKLERİNİN TEMİNATA ALINMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARIN GERÇEK BELGELERLE İNCELENMESİ
 • İHRACAT AKREDİTİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ, TEMİNAT OLARAK İNCELENMESİ, VADELİ AKREDİTİFİN İSKONTOSUNDA İZLENECEK PROSEDÜR
 • FORFAITING, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
 • BANKALARCA VE EXIMBANK TARAFINDAN KULLANDIRILAN KREDİLER
 • YURT DIŞI KAYNAKLI KREDİLER
 • KABUL KREDİLİ İHRACAT VE İTHALAT VESAİKLERİNİN BELGELER BAZINDA İNCELENMESİ
 • KABUL KREDİSİNİN FAYDALARI
 • TEMİNAT MEKTUPLARI VE GERÇEK TEMİNAT MEKTUPLARININ İNCELENMESİ
 • STAND BY AKREDİTİFLER VE DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
 • KONTRGARANTILER

 

 

 

2008 © RBLECTURER Eğitim Danışmanlık