logo
blank

15.07.2008
Sitemiz yayınına başladı. Artık işlevsel arayüzü, estetik görünümü ve doyurucu bilgisi ile karşınızda...
 

 
© RBLECTURER EĞİTİM 
Dış Ticaret Teknikleri

Dış Ticaret Teknikleri

İÇERİK

 • DIŞ TİCARETTE KULLANILAN GERÇEK BELGELERLE VE ŞEKİLLERLE DONATILMIŞ 450 SAYFALIK KİTAP. 
 • DIŞ TİCARETİN TANIMI VE BANKALARIN DIŞ TİCARETTEKİ ROLÜ
 • INCOTERMS 2000-AÇIKLAMALI, RESİMLİ, ŞEKİLLERLE İHRACATÇININ VE İTHALATÇININ SOIRUMLULUKLARI
 • DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER-GERÇEK SCAN-TİCARİ BELGELER, RESMİ BELGELER,SİGORTA BELGELERİ,TAŞIMA BELGELERİ (DENİZ VE KARA KONİŞMENTOLARI),FİNANSMAN BELGELERİ
 • İHRACATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE İHRACATÇI / İTHALATÇI RİSKLERİ
 • VESAİK MUKABİLİ ÖDEME VE GERÇEK DÖKÜMANLARIN İNCELENMESİ İLE OLABİLECEK RİSKLERİN İNCELENMESİ
 • AKREDİTİFLER VE MEYDANA GELEBİLECEK TÜM RİSKLER
 • AKREDİTİFLER VE GERÇEK BELGELERİN İNCELENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YEKNESAK KAİDE VE KURALLARA AİT DETAYLI AÇIKLAMALAR
 • ÜLKE RİSKLERİ
 • AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ
 • GERÇEK AKREDİTİF İNCELEMELERİ
 • AKREDİTİFTEKİ İHRACATÇI VE İTHALATÇI RİSKLERİ İLE BANKA RİSKLERİ
 • AKREDİTİF İNCELENMESİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
 • BİR İHRACAT AKREDİTİFİNİN İNCELENMESİ
 • BİR İTHALAT AKREDİTİFİNİN İNCELENMESİ

 

 

2008 © RBLECTURER Eğitim Danışmanlık