logo
blank

15.07.2008
Sitemiz yayınına başladı. Artık işlevsel arayüzü, estetik görünümü ve doyurucu bilgisi ile karşınızda...
 

 
© RBLECTURER EĞİTİM 
Dış Ticaret Operasyonları İçin Temel Bilgiler

Dış Ticaret Operasyonları

İÇERİK

 • DIŞ TİCARET VE BANKALARIN ROLÜ
 • INCOTERMS 2000
 • TESLİM ŞEKİLLERİ VE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI, RİSKLERİ
 • TESLİM ŞEKİLLERİN ŞEKİL VE RESİMLERLE İNCELENMESİ
 • DIŞ TİCARETTE KULLANILAN DÖKÜMANLAR - GERÇEK SCAN
 • İHRACATA VE İTHALATA İLİŞKİN HÜKÜMLER VE KULLANILAN BELGELER
 • TAŞIMA BELGELERİ - DENİZ KONİŞMENTOSUNUN TÜM YÖNLERİ İLE TANITIMI VE BANKALARA RİSK OLUŞTURMASI
 • DENİZ KONİŞMENTOLARIN GERÇEK BELGELERLE İNCELENMESİ VE BANKALARA OLUŞTURULACAK RİSKLERİN AZALTILMASI
 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ-PEŞİN, VESAİK MUKABİLİ, MAL MUKABİLİ, AKREDİTİFLİ ÖDEME, 
 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE BANKA, ALICI, SATICI RİSKLERİ
 • AKREDİTİFLER
 • AKREDİTİFLERİN OPERASYONEL İNCELENMESİ
 • BİR AKREDİTİF KREDİ TEMİNATI OLUR MU?
 • BİR AKREDİTİFİN VESAİK İNCELENMESİ VE VESAİK İNCELENMESİNE DAİR KURALLAR
 • AÇILIŞTAN İTİBAREN AKREDİTİFİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR
 • AKREDİTİFTE TEYİD İŞLEMİNİN BANKALARA GETİRDİĞİ SORUMLULUK
 • ÜLKE RİSKİ
 • DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI   
  • TRANSİT TİCARET VE BU KAPSAMDA KULLANDIRILAN KREDİLER
  • NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİLER
  • İŞTİRA VE İSKONTO KREDİLERİ
  • POLİÇELER
  • POLİÇELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE POLİÇELERİN TANITIMI
  • AVAL KABUL KREDİSİ
  • POLİÇENİN İSKONTOSU VE TEMİNATA ALINMASI
  • İHRACAT VESAİKİ ÜZERİNDEN AVANS KTEDİSİ VE İHRACAT VESAİKLERİNİN TEMİNATA ALINMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARIN GERÇEK BELGELERLE İNCELENMESİ
  • İHRACAT AKREDİDİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ, TEMİNAT OLARAK İNCELENMESİ, VADELİ AKREDİTİFİN İSKONTOSUNDA İZLENECEK PROSEDÜR
  • FORFAITING, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
  • BANKALARCA VE EXIMBANK TARAFINDAN KULLANDIRILAN KREDİLER
  • YURT DIŞI KAYNAKLI KREDİLER
  • KABUL KREDİLİ İHRACAT VE İTHALAT VESAİKLERİNİN BELGELER BAZINDA İNCELENMESİ
  • KABUL KREDİSİNİN FAYDALARI
  • TEMİNAT MEKTUPLARI VE GERÇEK TEMİNAT MEKTUPLARININ İNCELENMESİ
  • STAND BY AKREDİTİFLER VE DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
  • KONTRGARANTILER

    

 

 

2008 © RBLECTURER Eğitim Danışmanlık