logo
blank

15.07.2008
Sitemiz yayınına başladı. Artık işlevsel arayüzü, estetik görünümü ve doyurucu bilgisi ile karşınızda...
 

 
© RBLECTURER EĞİTİM 
Dış Ticaret Ürünleri Satış Pazarlama ve Riskleri

Dış Ticaret Ürünleri

İÇERİK

 • 280 SAYFA KİTAP
 • PAZARLAMA VE SATIŞ
 • MÜŞTERİ VE MÜŞTERİNİN KALBİ NASIL KAZANILIR?
 • MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM KURMA YOLLARI VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ
 • BAŞARILI SATICILAR
 • MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ ALGILAMAK
 • SATIŞTA YAPILMAMASI GEREKEN HATALAR
 • MÜŞTERİ HER ZAMAN HAKLI MIDIR?
 • RİSKLER
 • YILLAR İTİBARİ İLE ÜLKEMİZDEKİ RİSK GRAFİKLERİNİN İNCELENMESİ VE RİSK ALGILAMALARIMIZ
 • BAŞLICA PİYASA RİSKLERİ
 • RİSKLERİ ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜDÜR?
 • FORWARD, OPTIONS VE SWAP
 • TAŞIMA BELGELERİ
 • DENİZ TAŞIMA BELGELERİ-DENİZ KONİŞMENTOSU
 • DENİZ KONİŞMENTOSUNUN TÜM YÖNLERİ İLE İNCELENMESİ-GERÇEK SCAN
 • DENİZ KONİŞMENTOSUNUN CİROSU VE MALLARIN MÜLKİYET HAKLARI
 • KARA KONİŞMENTOSU, CMR, FIATA, HAMULE SENEDİ, AIRWAY BILL OF LADING
 • SİGORTA BELGELERİNİN GERÇEK BELGELERLE İNCELENMESİ
 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
 • ÖDEME ŞEKİLLERİ, ALICI VE SATICI RİSKLERİ 
 • VESAİK MUKABİLİ ÖDEME, GERÇEK BELGELERLE İNCELENMESİ, ALICI, SATICI VE BANKA RİSKLERİ
 • AKREDİTİFLİ ÖDEME
 • AKREDİTİFİN OPERASYONEL İŞLEYİŞİ VE İNCELENMESİ
 • AKREDİTİFİN RİSKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • BİR AKREDİTİF KREDİ TEMİNATI OLUR MU?
 • AÇILIŞTAN İTİBAREN AKREDİTİFİN HER YÖNÜ İLE İNCELENMESİ
 • AKREDİTİFİN ÇEŞİTLERİ
 • TRANSFERABLE AKREDİTİFİN ÖZELLİKLERİ VE BANKA AÇISINDAN ÖNEMLİ YÖNLERİ
 • BACK TO BACK AKREDİTİFİN ÖZELLİKLERİ VE BANKA AÇISINDAN ÖNEMİ
 • AKREDİTİF EVRAKLARININ İNCELENMESİ VE REZERV
 • AKREDİTİF EVRAKLARI ARASINDA BULUNAN SAHTE BELGELER VE BANKALARIN SORUMLULUKLARI
 • AKREDİTİFTE TEYİD VE BANKALARIN SORUMLULUKLARI
 • KABUL KREDİLİ ÖDEMELER
 • POLİÇELERİN TANITIMI VE GERÇEK POLİÇELERİN İNCELENMESİ
 • POLİÇELERİN CİROSU, AVALİ, PROTESTOSU VE DİKKAT EDİLECEK YÖNLERİ 

 

 

2008 © RBLECTURER Eğitim Danışmanlık