logo
blank

15.07.2008
Sitemiz yayınına başladı. Artık işlevsel arayüzü, estetik görünümü ve doyurucu bilgisi ile karşınızda...
 

 
© RBLECTURER EĞİTİM 
Dış Ticaret Uygulamaları ve Mevzuat - Giriş

Dış Ticaret Uygulamaları

İÇERİK

 • DIŞ TİCARET VE BANKALAR
 • BANKALAR DIŞ TİCARETİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR
 • DIŞ TİCARET SÖZLEŞMESİ VE YER ALAN HUSUSLAR
 • DIŞ TİCARET REJİMİ VE KAMBİYO
 • TPKK VE 32 SAYILI KARAR
 • DÖVİZ, EFEKTİF,TÜRK PARASI, KONVERTİBL DÖVİZ, KUR, FAİZ, PARİTE, LIBOR
 • BANKALARDA KAMBİYO İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
 • İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNİN PROSESİ
 • DIŞ TİCARET İŞLEMİNDE BANKALARIN SORUNLULUKLARI
 • DENİZ KONİŞMENTOSU
 • DENİZ KONİŞMENTOSUNDA TARAFLAR
 • DENİZ KONİŞMENTOSUNUN GEFRÇEK BELGELERLE İNCELENMESİ
 • RİSKLİ KONİŞMENTOLAR
 • BANKALARIN DENİZ KONİŞMENTOLARINDA DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR
 • DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELERİN İNCELENMESİ
 • ÖDEME ŞEKİLLERİ
 • ÖDEME ŞEKİLLERİNİN DETAYLI İNCELENMESİ VE TARAFLARIN, BANKALARIN SORUMLULUKLARI
 • VESAİK MUKABİLİNDE KULLANILAN TÜM BELGELERİN İNCELENMESİ-GERÇEK SCAN
 • VESAİK MUKABİLİNDE ALICI, SATICI VE BANKA RİSKLERİ
 • AKREDİTİFLİ ÖDEME
 • AKREDİTİFİN OPERASYONEL VE RİSK AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • AKREDİTİFİN BANKA VE TARAFLARA OLAN SORUMLULUKLARI
 • AÇILIŞTAN İTİBAREN AKREDİTİFİN İŞLEM ADIMLARI

 

 

 

2008 © RBLECTURER Eğitim Danışmanlık