logo
blank

15.07.2008
Sitemiz yayınına başladı. Artık işlevsel arayüzü, estetik görünümü ve doyurucu bilgisi ile karşınızda...
 

 
© RBLECTURER EĞİTİM 
Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri

Teslim ve Ödeme Şekilleri

İÇERİK

 • TESLİM ŞEKİLLERİ
 • İNCOTERMS 2000
 • E, F, C VE D İLE BAŞLAYAN TESLİM ŞEKİLLERİNİN ÖZELLİKLERİ
 • TESLİM ŞEKİLLERİNİN RESİMLERLE VE ŞEKİLLERLE İNCELENMSİ
 • TESLİM ŞEKİLLERİNDE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
 • ÖDEME ŞEKİLLERİ
 • ÖDEME ŞEKİLLERİ VE BANKALARIN SORUMLULUKLARI
 • VESAİK MUKABİLİ ÖDEME VE ÖZELLİKLERİ
 • VESAİK MUKABİLİ ÖDEMEDE BANKA VE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI RİSKLERİ
 • VESAİK MUKABİLİ EVRAKLARIN İNCELENMESİ-URC 522
 • AKREDİTİFLİ ÖDEMELER
 • AKREDİTİF VE BANKALARIN SORUMLULUKLARI
 • AKREDİTİFİN OPERASYONEL OLARAK İNCELENMESİ
 • AKREDİTİFİN BANKALARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER
 • AKREDİTİFTE TEYİD UNSURU VE BANKALARA GETİRDİĞİ İLAVE YÜK
 • ÜLKE RİSKİ
 • BACK TO BACK AKREDİTİF, 
 • TRANSFERABLE AKREDİTİF
 • DEFERRED PAYMENT
 • AKREDİTİF EVRAKLARININ İNCELENMESİ VE REZERV
 • AKREDİTİFTE KULLANILAN SAHTE BELGELER
 • AÇILIŞTAN İTİBAREN AKREDİTRİFİN İNCELENMESİ
 • AKREDİTİFTE REZERV
 • AKREDİTİF EVRAKLARININ İNCELENMESİ
 • AKREDİTİFİN ULUSLARARASI KURALLARA GÖRE İNCELENMESİ -UCP 600 
 • AKREDİTİFİN HÜKÜMSÜZ KILINMASI
 • BANKALAR İÇİN GENEL RİSKLER
 • AKREDİTİFTEKİ RİSKLER  

 

 

 

2008 © RBLECTURER Eğitim Danışmanlık